Selecteer een pagina

Visie / Doelstelling

Stichting Kringloop Langedijk is opgericht in 1982. In het begin bestonden de werkzaamheden uit het ophalen van schillen, metalen, papier, textiel, rubber en huisraad. Toentertijd werden deze materialen gewoon in de vuilniszak gedaan en weggegooid. De schillen gingen naar de koeien en varkens, metaal naar een verwerkingsbedrijf en papier naar de gemeente. De bruikbare goederen zijn jarenlang opgeslagen.

De doelstelling van de stichting was en is nog steeds:

Aan de basis het afval scheiden wanneer je bewust iets aan de afvalstroom wilt doen.

Na drie jaar opende Stichting Kringloop Langedijk haar eerste kringloopwinkel, in Oudkarspel. De winkel was vanaf het begin een groot succes. In 1994 groeide deze kringloopwinkel uit zijn jasje. Kringloopwinkel Langedijk verhuisde naar De Mossel 8A in Noord-Scharwoude. In november 2004 verhuisde de winkel nogmaals, naar De Mossel 10-12. Op deze locatie is het bedrijf gegroeid tot wat het nu is.

De doelstelling van Stichting Kringloop Langedijk is het verminderen van de afvalstroom. Dit doet zij door het recyclen van producten. En dat zorgt weer voor minder CO2-uitstoot. Volgens een onderzoek van TNO komt elke ton ingezamelde goederen overeen met een reductie van één CO²-ton. Door hergebruik van goederen draagt Stichting Kringloop Langedijk bij aan het beperken van de klimaatverandering. En u dus ook.

Stichting Kringloop Langedijk biedt daarnaast werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien gaat een deel van de verkoopopbrengst naar (lokale) goede doelen, waaronder:

  • Cystic Fibrosis Stichting (taaislijmziekte);
  • Kinderboerderij Beestenboel in Noord-Scharwoude;
  • Stichting Scholen in Mali (educatieve spelletjes, lesmateriaal, kleurpotloden en tekenpapier; worden bewaard en via Stichting Scholen naar Mali gebracht);
  • Clusius College (boeken voor de bibliotheek);
  • Sportverenigingen (via advertenties in clubbladen en op clubwebsites).

Stichting Kringloop Langedijk werkt samen met:

* Esdégé – Reigersdaal te Heerhugowaard
   Vanuit Esdégé – Reigersdaalzijn twee medewerkers langdurig werkzaam bij Kringloop Langedijk. De stichting onderhoudt nauw contact hun begeleiders.

* Ministerie van Justitie / Raad voor de Kinderbescherming
Regelmatig worden bij Kringloop Langedijk minderjarigen geplaatst met een taakstraf (max. 40 uur). Na voorbesprekingen en een kennismaking wordt gekeken of de minderjarige past bij de stichting. Als de taakstraf erop zit, wordt de samenwerking geëvalueerd.

* Dalton College
Leerlingen van het Dalton College uit Alkmaar kunnen een maatschappelijke stage lopen bij Kringloop Langedijk. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

* Gemeente
Kringloop Langedijk is een springplank voor jongeren met een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Via Kringloop Langedijk bereiden deze jongeren zich voor op een betaalde baan. Tijdens de werkzaamheden bij de Kringloop behouden de jongeren hun uitkering.

* UWV (Uitvoeringinstituut Werknemer Verzekeringen)
Na goedkeuring van het UWV kunnen (langdurig) werklozen vrijwilligerswerk verrichten bij Kringloop Langedijk.

Kringloop of gemeentewerf?
Huisraad dat niet geschikt is voor hergebruik of niet wordt verkocht, gaat naar de gemeentewerf van Langedijk. Soms komen medewerkers van de gemeente bij het ophalen van grofvuil goederen tegen die zij niet mogen meenemen. Dan bellen zij Kringloop Langedijk en die haalt deze goederen dan nog dezelfde dag op. 

In veel steden werken kringloopbedrijven nauw samen met o.a. vuilverwerkingsbedrijven en gemeentes. Ook zijn al veel kringloopbedrijven aanwezig op de gemeentewerven om daar ingeleverd nog bruikbaar materiaal te scheiden van het afval. Dit is ook waar Kringloop Langedijk naar streeft.

Contact en Informatie

Winkel Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
van 10:00 tot 17:00
Zaterdag
10:00 tot 16:00

Inbreng Open:
Maandag t/m vrijdag 08:00-17:00.
Zaterdag
08:00-16:00