De Mossel 10/12
1723 HZ Noord-Scharwoude
0226 - 317877

route
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10 - 17 zaterdag: 10 - 16

kringloop langedijk

 

kringloop langedijk

 

kringloop langedijk

 

kringloop langedijk

Visie / Doelstelling

De doelstelling vanaf de oprichting van de stichting is vermindering van de afvalstroom. Volgens een onderzoek van TNO komt elke ton ingezamelde goederen overeen met een reductie van één CO²-ton.  Door hergebruik van deze goederen draagt de Kringloop bij aan het beperken van de klimaatverandering.

Een andere belangrijke doelstelling van de Kringloop is het bieden van een betaalde of vrijwillige baan voor mensen met een (arbeids)handicap. Tevens ondersteunt de Kringloop financieel; - CF (Cystic Fibrosis) Stichting (Taaislijmziekte). - Beestenboel (kinderboerderij in Noord-Scharwoude) - Stichting Scholen in Mali Educatieve spelletjes, lesmateriaal, kleurpotloden en tekenpapier worden bewaard en via de Stichting Scholen in Mali naar Afrika gebracht.

Door middel van het plaatsen van advertenties in sportblaadjes worden diverse sportverenigingen gesponsord door de Kringloop. Het Clusius College krijgt boeken voor hun bibliotheek.

Historie

Stichting Kringloop Langedijk is opgericht in 1982.

In het begin bestonden de werkzaamheden uit het ophalen van schillen, metalen, papier, textiel, rubber en huisraad. Toentertijd werden deze materialen gewoon in de vuilniszak gedaan en weggegooid. De schillen gingen naar de koeien en varkens, metaal naar een verwerkingsbedrijf, papier naar de Gemeente en alle bruikbare goederen zijn jarenlang opgeslagen.

De doelstelling van de stichting was:
Aan de basis het afval scheiden wanneer je bewust iets aan de afvalstroom wilt doen.

Nadat de bruikbare goederen 3 jaar lang waren opgeslagen is in 1985 de eerste Kringloopwinkel geopend in Oudkarspel, vanaf het begin was de winkel een groot succes.
In 1994 was de stichting in Oudkarspel uit zijn jasje gegroeid en verhuisde naar De Mossel 8A in Noord-Scharwoude. De krant schreef over deze verhuizing en noemde de stichting de milieuvriendelijkste stichting van Langedijk.

In november 2004 verhuisde de winkel nog eenmaal naar De Mossel 10-12. Op deze locatie is het bedrijf gegroeid tot wat het nu is.

Er bestaat een samenwerking met;

  • Esdégé - Reigersdaal te Heerhugowaard.

Vanuit Reigersdaal zijn er 2 medewerkers langdurig werkzaam bij de Kringloop. Er wordt nauw contact onderhouden met de begeleiders van deze medewerkers.

  • Ministerie van Justitie / Raad voor de Kinderbescherming.

Regelmatig worden er minderjarigen geplaatst met een taakstraf (max. 40 uur). Er vinden voorbesprekingen plaats, er wordt kennisgemaakt en er wordt gekeken of de minderjarige past in het geheel. Als de taakstraf er op zit wordt er een vragenlijst ingevuld door de contactpersoon / begeleider binnen de Kringloop.

  • Dalton College.

Leerlingen van het Dalton college kunnen een maatschappelijke stage lopen bij de Kringloop. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

  • Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

De Kringloop stelt zich beschikbaar als “springplank” voor jongeren met een Wajong uitkering. Binnen de kringloop bereiden zij zich voor op een betaalde baan. Tijdens de werkzaamheden bij de Kringloop behouden zij hun uitkering.

  • UWV (Uitvoeringinstituut Werknemer Verzekeringen)

Na goedkeuring van het UWV kunnen (langdurig) werklozen vrijwilligerswerk verrichten bij de Kringloop.

Huidige situatie met Gemeente Langedijk

Huisraad wat beslist niet geschikt is voor hergebruik of wat na een tijdje in de winkel te hebben gestaan niet is verkocht, wordt gestort op de Gemeentewerf van Langedijk. Op vrijdag belt de Gemeente de Kringloop als bij het grofvuil materiaal staat wat niet door de Gemeente wordt meegenomen (bv. oud ijzer, elektrische apparaten en audioapparatuur).
De Kringloop zorgt er dan alsnog voor dat deze spullen dezelfde dag nog worden opgehaald. Ook is met de Gemeente afgesproken dat alle bruikbare en kapotte elektrische apparaten door de Kringloop worden opgehaald bij particulieren.

Toekomstbeeld

De Kringloop zou het zeer op prijs stellen als de samenwerking met de Gemeente stevig wordt aangehaald. In andere steden werken kringloopbedrijven nauw samen met o.a. vuilverwerkingsbedrijven en gemeentes. Ook zijn in Nederland al veel kringloopbedrijven aanwezig op de Gemeentewerven om daar ingeleverd nog bruikbaar materiaal te scheiden van het afval. Dit is ook een streven van onze Kringloop.